Ny bestyrelse for partnerskab for Power-to-X og fremtidens grønne brændstoffer

Mærsk, Topsoe, Siemens Gamesa Renewable Energy og Green Hydrogen Systems er blandt de ti medlemmer af den nye bestyrelse for MissionGreenFuels – et partnerskab under Innovationsfonden, der skal arbejde for at udfase de fossile brændsler i skibsfart, tung vejtransport, luftfarten og den maritime shippingindustri frem mod 2030.

MissionGreenFuels er en ud af fire grønne missioner under Innovationsfonden, der har valgt at investere i missionsdrevne grønne forsknings- og innovationspartnerskaber, der skal bidrage markant til den grønne omstilling af samfundet og udviklingen af bæredygtige klimateknologier til gavn for Danmark og resten af verden.

Den grønne mission har netop fået en ny bestyrelse, der består af: 

  • Jacob Sterling, Mærsk A/S
  • Thoa Thi Minh Nguyen, Topsøe
  • Per Hessellund Lauritsen, Siemens Gamesa Renewable Energy
  • Søren Rosenkrantz Riber, Green Hydrogen Systems
  • Søren Bjerregaard, Hydrogen Valley
  • Søren Linderoth, Danmarks Tekniske Universitet
  • John K. Pedersen, Aalborg Universitet
  • Jens Ejbye Schmidt, Syddansk Universitet
  • Henrik Hassing, FORCE Technology
  • Torben Nørgaard, Mærsk McKinney Møller Center for Zero Carbon Shipping

Jacob Sterling blev valgt som formand og Søren Linderoth blev valgt som næstformand for den nye bestyrelse.

To parallelle spor
MissionGreenFuels arbejder på to overordnede parallelle spor med udgangspunkt i forskning, der skal sikre implementering af ny viden og nye løsninger på både den korte og den lange bane.

Det ene spor fokuserer på kommerciel opskalering af allerede kendte teknologier, realisering af store demonstrationsprojekter og opbygning af nye værdikæder målrettet aftagerne i transportsektoren på relativt kort sigt.

Det andet spor, også på den korte bane, handler om forskning i nye forretningsmodeller og former for finansiering, adfærd og borgerinddragelse ved opførelse af power-to-X-anlæg (PtX). Det er anlæg, der fremstiller brændstoffer og kemikalier ud af elektrolyse af brint.

På længere sigte skal der være fokus på udvikling af helt nye og mere effektive processer til fremstilling, lagring og konvertering af grønne brændstoffer, der skal bidrage til den grønne omstilling. 

AAU, Dansk Center for Energilagring og Energy Cluster Denmark udgør det fælles sekretariat for MissionGreenFuels.

Kontakt

Vil du vide mere om MissionGreenFuels? Kontakt Administrator Carina Jensen, AAU, email: cje@adm.aau.dk

Læs mere på https://innovationsfonden.dk/da/nyhed/nyt-forsknings-og-innovationspartnerskab eller på projektets hjemmeside www.missiongreenfuels.dk.

Scroll to top
LinkedIn