MissionGreenFuels på DaCES' årsdag den 14. september 2023

Den missionsdrevne forskning var helt i front, da Sekretariatschef i Dansk Center for Energilagring (DaCES), Anne Marie Damgaard bød velkommen til DaCES årsdag den 14. september 2023. Her præsenterede DaCES sin første rapport om energilagring i Danmark med 17 anbefalinger til, hvordan energilagring og -konvertering kan blive en dansk styrkeposition. En af anbefalingerne fremhæver etableringen af langsigtede partnerskaber i en missionsbaseret tilgang til forskning og innovation, hvor aktører, ressourcer og kompetencer samles om at nå ét mål.

”Danske vidensinstitutioner, virksomheder og rådgivere har stærke kompetencer inden for PtX-teknologi og grønne brændstoffer på tværs af hele værdikæden. Partnerskabet MissionGreenFuels fokuserer på udvikling af grønne brændstoffer til transport og industri frem mod 2030 og 2045/50. Danmark kan blive førende i udvikling af PtX-løsninger og grønne brændstoffer, men det kræver finansiering til innovationsmissionerne med en længere tidshorisont, der understøtter de langsigtede mål frem mod 2045/50” lyder det i anbefalingen.

På årsdagen kunne deltagerne desuden se en film om MissionGreenFuels, hvor professor og institutleder Jens Ejbye Schmidt fra Syddansk Universitet i et interview understreger vigtigheden af at universiteter, store industri-aktører og SMV’er  arbejder sammen i ét fælles partnerskab.

”For at levere på klimamålene frem mod 2030 handler det om at opskalere allerede industrinære teknologier. Frem mod 2050 er det afgørende at teknologier og forskning, der findes på universiteterne, skal opskaleres i samarbejde med industrien. Det er netop her, at samarbejdet i partnerskabet står helt centralt” siger Jens Ejbye Schmidt.

Filmen blev fulgt op af et interview på scenen med Direktør for partnerskabet Carina Jensen for MissionGreenFuels.

”At samarbejde og sikre fremdrift i et partnerskab med op mod 90 partnerorganisationer er en ny og anderledes måde at arbejde på. For at løse de store samfundsudfordringer vi står overfor, har vi brug for en systemisk tilgang på tværs af discipliner og aktører, det er det vi arbejder for med vores brede partnerskab når det gælder udviklingen af grønne brændstoffer.  Det er bestemt en stor udfordring, også når vi skal levere ideer og løsninger, der skal understøtte og realisere langsigtede målsætninger i 2050” udtaler Carina Jensen.

 

Scroll to top
LinkedIn