Novo Nordisk Fonden: Missioner skaber synergier på tværs af projekter

Den missionsdrevne tilgang til forskningsprojekter er noget man i stigende grad arbejder med hos Novo Nordisk Fonden. Derfor var Kasper Nørgaard, der er Scientific Director i fonden, inviteret som oplægsholder til årsmøde i MissionsGreenFuels i marts måned. Vi har talt med ham.   

Af Julie Søgaard, DaCES, 16. maj 2024

Novo Nordisk Fonden (NNF) har de senere år lagt mere og mere vægt på, hvilken indflydelse projekterne, som fonden støtter, vil få på samfundet – de såkaldte societal impacts. Det betyder, at fonden i stigende grad følger en missionsdrevet tilgang til visse projekter, med klart definerede mål og en mere løbende opfølgning på projekterne.

Denne tilgang er endnu relativt ny og fortsat inde i en eksplorativ fase, lyder det fra Scientific Director Kasper Nørgaard, der sidder i NNF’s afdeling for natur- og tekniske videnskaber.

”Hvor vi normalt måler impact af projekter på en bagudrettet måde: Hvor mange publikationer og opfindelser har projektet genereret, hvor mange ansatte har der været, hvad er pengene blevet brugt til osv., forsøger vi nu at følge visse projekter mere dynamisk undervejs,” siger han og fortsætter:
”Det handler om at identificere nogle ambitiøse, men realistiske, mål, som man kan følge med i, men selvfølgelig også være bevidst om, at projekter godt kan fejle – det kan jo være et resultat i sig selv – eller at ting kan ændre sig undervejs. Og det skal vi jo have en ramme for.”


Gode projekter behøver ikke tegne inden for stregerne

NNF forsøger derfor ikke at være alt for rigide i sine målinger.

”Et godt projekt er jo ikke nødvendigvis det, der tjekker alle kasserne, men sommetider der, hvor man begynder at tegne uden for stregerne,” siger Kasper Nørgaard.

Udover at følge projekterne løbende har NNF en voksende portefølje af forskellige projekter, der retter sig mod samme mission, hvilket dermed minder meget om tilgangen i fx MissionGreenFuels. NNF har tre overordnede fokusområder: Bæredygtighed, sundhed og life-science-økosystemet.

Derfor var Kasper Nørgaard inviteret som oplægsholder på MissionGreenFuels  årsmøde i marts.

”Den missionsdrevne tilgang gør det muligt at høste nogle synergier, som det enkelte projekt måske ikke ser. Det giver også mulighed for at justere retningen undervejs eller eventuelt skabe nye projekter, fordi de indgår i en større ramme,” siger Kasper Nørgaard.

Han peger også på, at missioner gør det muligt at koble forskellige kompetencer og typer af institutioner og skabe samarbejder på tværs.

”Det er med til at sikre, at et projekt får ’impact’, ved ikke bare at blive udført i et lukket kredsløb. Det er også noget, vi har øget fokus på,” siger Kasper Nørgaard.

Scroll to top
LinkedIn