Kick-Off for de 12 nye MissionGreenFuels projekter i Pool 2

Den 20. november 2023 summede AAU INNOVATE med energi og viden, da mere end 80 eksperter inden for grønne brændstoffer, fra både industri, universiteter og vidensinstitutioner, mødtes for at deltage i MissionGreenFuels Kick-Off for de nye projekter i Pool 2.

Velkommen til vores nye projekter

Målet med dagen var at byde varmt velkommen til de nye projekter i MissionGreenFuels’ projektportefølje. Men det strakte sig dog ud over dette, da det også var en oplagt chance for projekterne – både de nye mens også eksisterende i pool 1 – for at netværke og udforske synergier under paraplyen af MissionGreenFuels partnerskabet.

 

Oplæg ved de nye projekter og eksklusive tekniske besøg

Programmet for dagen bød på mange forskellige aktiviteter, herunder præcise og interessante oplæg fra vores pool 2 projekter, der gav et indblik og en større forståelse af indholdet i de forskellige projekter og deres bud på grønne løsninger.

Foruden præsentationerne, rullede en busfuld deltagere ud til Port of Aalborg for se testanlægget til CCUS og Power-2-X.

Efter dette bød dagen også på besøg hos AAU Energy på Aalborg Universitet, hvor deltagerne fik et kig inde i en rækker af laboratorierne på universitet, herunder Fuel Cell Lab og Bio Fuel Lab.

Arrangementet var en succes, hvilket lod sig afspejle sig i deltagerne, der med store spørgelyst og entusiasme dykkede ned i hinandens projekter.

 

Vejen Videre

Arrangementet markerede ikke kun begyndelsen på nye projekter, men repræsenterede også det næste skridt i missionen. Med disse nye projekter forsætter MissionGreenFuels med at bevæge sig fremad med udviklingen af bæredygtige løsninger og teknologier inden for grønne brændstoffer, der vil bidrage afgørende til reduktionen af drivhusgasser både i Danmark og på globalt plan.

 

Vil du vide mere om de nye projekter?

De 12 nye projekter, der nu er en del af MissionGreenFuels Partnerskabet, er følgende:

CARMA-Green Fuels
DEEP
H2-SAF
MTHiO
PowerLBG
PtX Infrastructure
PtXMarkets 
R2P2X
SAFE 
SafeSBU  
STAB3 
RIGHydro

Vores nye projekter repræsenterer alle et vigtigt skridt på vejen til at løse de udfordringer, der er kortlagt i MissionGreenFuels’ Roadmap. Og med dem, når MissionGreenFuels nu op på samlet 21 projekter i projektporteføljen.

Hvis du vil vide mere om de nye projekter, kan du finde mere information om dem nederst på den her side.

Scroll to top
LinkedIn