MissionGreenFuels støtter 12 innovationsprojekter, der alle skal bidrage til at accelerere dekarboniseringen af tung transport, fly- og skibssektoren samt industri.

Bestyrelsen i MissionGreenFuels har valgt at give støtte til 12 nye projekt i partnerskabets Pool 2 med et samlet beløb på over 56 mio. kr. MissionGreenFuels opnår dermed en samlet projektportefølje på ca. 250 mio. kr. fordelt på 21 projekter, der alle beskæftiger sig med innovation indenfor grønne brændsler.

De 12 projekter dækker bredt over værdikæden af grønne brændsler – fx vil projektet RIGHydro sikre at der fra et regulatorisk og institutionelt perspektiv etableres rammer for udbredelsen af grøn brint i Danmark, projektet PowerLBG vil udvikle en proces for produktion af brændstoffer til tung transport og skibssektoren baseret på biogas og samtidig vil projektet SAFE undersøge efterspørgslen hos slutbrugere og forbrugere for Sustainable Aviation Fuels (SAF).

Projekterne har alle det til fælles, at de bidrager til at løse nogle af de udfordringer, som MissionGreenFuels partnerskabet har været med til at identificere i roamappet (2020) og dermed rykker Danmark et skridt tættere på at sikre en førerposition indenfor udviklingen af grønne brændsler.

”Nu går arbejdet i gang med at lave projektaftaler på hver af de støttede projekter, og vi glæder os til at få det godt fra start, hvilket vi markerer med et kick-off møde i november 2023. Her samler vi projektpartnerne fra pool 1 og pool 2, hvor de får mulighed for at dele viden og resultater på tværs,” siger Partnership Director, Carina Jensen, Aalborg University.

Partnerskabskredsen i MissionGreenFuels inkluderer over 90 partnere, når de nye Pool 2-projekter er begyndt.

”Jeg glæder mig til, sammen med resten af sekretariatet, Frederik Bayer, Anne Marie Damgaard og Lasse Rosendahl, at tage imod alle de nye, der vil bidrage med deres ekspertise og input til fremtidens grønne brændstoffer,” siger Carina Jensen.

Her er en oversigt med projekttitel og hovedansøger på hver af de 12 projekter.

Scroll to top
LinkedIn